Tryskání, pískování a sweeping

Tryskání, pískování nebo otryskávání, je základní technologický postup opracování povrchu kovů a konstrukcí atd. proudem jemných abrazivních částic (norma provádění ČSN EN ISO 8501).

Přednosti je vysoká kvalita přípravy povrchu důležitá zejména pro následnou aplikaci žárového nástřiku a ochranných nátěrů. Použitím této technologie se důkladně odstraní okuje, rez nebo staré nátěry. V případě potřeby je možné i mobilní tryskání s použitím nezávadného abraziva (materiál k pískování).

Standardní stupeň přípravy tryskání je Sa 2,5 doporučovaný požadavek k aplikaci nátěrového systému, při dodržení požadavku na vyšší drsnost (Rz) lze i na tuto čistotu provést žárový nástřik. Některé nátěry umožňují i nižší stupeň přípravy tryskání. Tryskaný materiál připravujeme na čistotu Sa2 důkladné pískování, Sa2,5 velmi důkladné pískování a Sa3 pískování až kovově čistý povrch. U žárově zinkovaných dílů provádíme tzv. "sweeping" Sa1 lehké otryskávání a zbavení materiálu tzv. bílé rzi.

V případech kdy nelze využít tryskání je možná příprava povrchů kovů na St 2 a St 3.

Kontrola kvality dle EN ISO 8501 - EN ISO 8501-1, EN ISO 8502-3 a EN ISO 8503-2..
  • tryskání
  • tryskání
Využití
  • strojírenství
  • stavebnictví
  • restaurátorské práce