Opravné a periodické nátěry konstrukcí


Protikorozní opravné a periodické nátěry ocelových konstrukcí, distribučních soustav, technologických celků, lávek, mostů, nádrží, hal, střech a obdobných zařízení.
Veškeré tyto opravné nátěry realizujeme dle původní protikorozní ochrany nebo podle nového návrhu pro delší dobu periodické údržby.
Dále provádíme aplikaci ochranných nátěrů, nanášení stěrek a izolační nátěry betonu z důvodu snížení destruktivního jevu jeho rozpadu.


Nátěry pitná voda a potravinářský průmysl


V případě potřeby zákazníka aplikujeme nátěry vhodné "s atesty" pro potravinářský průmysl a distribuci pitné vody. Veškeré námi aplikované ochranné systémy mají platné hygienické zkoušky.


Nátěry ve výškách


Pro zajištění kompletních potřeb máme k dispozici zkušený tým výškových pracovníku ext. "s osvědčením" pro práci z úvazků, tím jsme schopni zajistit téměř jakoukoliv realizaci.